0
0 reviews

Hotel Srbija

Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina
od 32€ / Po noći

Hotel Srbija je lociran u podnožju Čubrinog gaja, kombinovane listopadne i četinarske šume i predstavlja pravu oazu kiseonika i mira. Raspolaže sa 76 soba i 155 kreveta.

Sobe su opremljene kupatilom, televizorom, telefonom i klimom, tako da pružaju najbolji ugođaj i stvaraju prijatnu atmosferu i pružaju svakom pojedincu idealne uslove za odmor i rekreaciju.

U prizemlju hotela se nalaze lekarske ambulante namjenjene gostima koji su došli da koriste usluge medicinske rehabilitacije, a u neposrednoj blizini je i centralni terapijski blok gdje se obavljaju terapijske i fizikalne procedure.

https://banja-vrucica.com/hotel-srbija/

CENOVNIK ZA 2022.

Tip smeštaja 01.09. - 30.09. 01.10. - 30.11. 01.12. - 31.12.
Noćenje sa doručkom * 34 32 29
Kardio-vaskularni i fizijatrijsko-reumatološki program 43 38 33
Balneo terapija 38 33 28
Hiperbarična oksigenoterapija 71 66 63
Rekreativni program 43 38 35
Poslovni program 47 44 39

* Cene iz tabele su na bazi punog pansiona i noćenja sa doručkom po osobi po danu u evrima.


U cenu je uključeno
• smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge,
• troškovi organizacije putovanja.

Kardio-vaskularni i fizijatrijsko-reumatološki program na bazi bolničkog dana sadrži:
• Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
• Specijalistički pregled doktora,
• EKG,
• Laboratorija (osnovni nalazi),
• Svakodnevno korištenje mineralne kupke (kada ili bazen),
• Svakodnevno tri fizikalne terapije (bez masaža),
• Svakodnevni lekarski,
• Otpusno pismo.

Balneo terapija na bazi bolničkog dana sadrži:
• Pansion (hotelski smeštaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
• Specijalistički pregled doktora,
• Svakodnevno korištenje mineralne kupke (kada ili bazen),

Hiperbarična oksigenoterapija na bazi bolničkog dana sadrži:
• Pansion (hotelski smeštaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
• Specijalistički pregled interniste,
• Laboratorija (osnovni nalazi),
• Previjanje prie tretmana po potrebi,
• Terapija u hiperbaričnoj komori svakdnevno (1h),
• Kineziterapija svakodnevno
• Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

REKREATIVNI PROGRAM
• Pansion (hotelski smeštaj i tri obroka)
• Rekreativni sadržaji po izboru (bazen i fitnes – hotel Kardial, otvoreni sportski tereni za male sportove)

U cenu nije uključeno
• organizovani prevoz,
• boravišna taksa 2 KM dnevno,
• osiguranje 0.1 KM dnevno,
• prijava boravka 0.5 KM jednokratno pri dolasku,
• fakultativni izleti,
• individualni troškovi.


DOPLATE i POPUSTI
* Doplata za apartman 10 € na dan,
* Doplata za jednokrevetnu sobu 10 € na dan.

PROGRAM PUTOVANJA

1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 14.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 10.00h. Kraj programa.

NAČINI PLAĆANJA
Plaćanje se može izvršiti gotovinom, platnim karticama, čekovima građana, administrativnom zabranom ili uplatom na tekući račun organizatora putovanja. Plaćanje smeštaja, prevoza ili paket aranžmana kada je cena izražena u stranoj valuti se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Cena koja je naznačena u katalogu, web stranici organizatora i ugovoru o putovanju je formirana na osnovu poslovne politike agencije i ne može da bude predmet prigovora – reklamacije, bez obzira na eventualne ranije ili kasnije popuste, promotivne akcije ili last-minute ponude.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije U slučaju promene na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaz putovanja.
Prilikom potpisivanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

1. UPLATA U CELOSTI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA
• za celokupnu uplatu odobravamo popust %

2. UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA
• akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak minimum 15 dana pre puta.

3. UPLATA NA RATE ČEKOVIMA
• akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak u jednakim mesečnim ratama. Na rate može da ide samo deo aranžmana koji se odnosi na smeštaj. Prevoz i ostale usluge se plaćaju najkasnije 15 dana pre početka aranžmana. Rate dospevaju svakog 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva 15.12. tekuće godine. Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana.

4. KREDITIMA POSLOVNIH BANAKA
• ceo iznos aranžmana se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Forza travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.

5. ADMINISTRATIVNA ZABRANA
• akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora. Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje Organizator, a jedan overeni primerak Rešenja korisnik treba da vrati Organizatoru putovanja najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana). Rate dospevaju do 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva do 15. 12. tekuće godine. Organizator putovanja zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.

6. PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

NAPOMENA ZA SOPSTVENI PREVOZ
Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava za sopstveni prevoz koje možete dobiti u agenciji. Parking na licu mesta je besplatan.

DODATNE NAPOMENE
• molimo vas da opise i fotografije objekata pogledate na našem sajtu.
• Smeštajni objekti koji u katalogu/vebsajtu nemaju oznaku kategorije, izvorno su preuzeti od vlasnika istih, te kao takvi predstavljaju domicilno važeću kategoriju, prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
• Organizator putovanja ne može uticati na jačinu wi-fi signala u hotelima/vilama
• Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Forza travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
• Ulazak u sobe/apartmane pri dolasku je posle 14.00h,
• Napuštanje soba/apartmana je poslednjeg dana do 9.00h.

VAŽNE NAPOMENE
• Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
• Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
• Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuju.
• Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja IM-0008959, od 09.11.2021. god. osiguravajuće kompanije Globos Osiguranje. Turistička agencija Forza travel d.o.o. poseduje Licencu kategorije A, OTP 206/2021. od 29.11.2021.

Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Forza travel, licenca br. OTP 206/2021 od 29.11.2021. i usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja – Forza travel turistička agencija, smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Upit Forza

Pošaljite brzi upit

Godine deteta / dece

PONUDA

Upit Forza Mobile

Pošaljite brzi upit

Godine deteta / dece

Hotelski sadržaj

Klima uređaj
Parking
Restoran